Vid köp av häst där både köpare och säljare är privatpersoner är det som tidigare har framhållit av särskild vikt att man som köpare undersöker hästen ordentligt eftersom det i efterhand annars kan vara svårt att åberopa fel i hästen. Ett gott råd är att provrida hästen vid flera tillfällen och att ställa frågor till säljaren och tidigare ägare för att förvissa sig om att hästen inte har varit skadad eller behandlad för allvarlig sjukdom. Om det framkommer något som tyder på att så kan vara fallet är det viktigt att man som köpare fördjupar sin undersökning eftersom man annars kan anses ha brustit i sin undersökningsplikt.

Ett gott råd är att alltid undersöka hästen på klinik och att informera anlitad veterinär om allt som kan vara av intresse för dennes uppdrag och bedömning. Vid överlåtelse av dyrare hästar brukar köparens försäkringsbolag vilja göra en egen undersökning av hästen som bland annat brukar innefatta röntgen av hästens ben och rygg.

Vid köp av häst där köparen är privatperson och säljaren är näringsidkare har man som köpare ett starkare skydd och inte samma undersökningsplikt som vid köp från privatperson. För att slippa problem, och i värsta fall en tvist med säljare, rekommenderas att man som köpare undersöker hästen noga och förvissar sig om att den helt överensstämmer med parternas avtal.

En typ av avtal som ganska ofta vållar problem är när privatperson anlitar en förmedlare vid försäljning till privatperson. Omständigheterna kan då vara sådana att konsumentkreditlagen anses tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna, vilket innebär att köpare kan vända sig till både säljare och förmedlare angående krav i anledning av påstått fel i häst.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.
Alltid kostnadsfri rådgivning per e-post och telefon.