Under sommaren 2015 har Advokatfirman Söderbaum AB genomfört ett byte av IT-utrustning. Detta har skett helt utan störningar och vi är nu väl förberedda att ta itu med höstens alla utmaningar !