I nr 9 2013 av tidningen Advokaten redogörs för en ny metod där domstolen och familjerätten har ett tätare samarbete och flyttar fokus i vårdnadstvister från konflikt till långsiktig lösning.

Nytänkandet välkomnas av oss alla som arbetar med vårdnadstvister och ser det stora värdet i att  hitta samförståndslösningar där parterna kan gå vidare med sina liv med barnens bästa för ögonen. För att läsa hela artikeln följ nedanstående länk.

Ny barnvänlig modell för vårdnadstvister