Den 1 september 2014 tillträdde Rikard Willerius en tjänst som biträdande just hos Advokatfirman Söderbaum AB. Rikard har under sin korta tid som anställd starkt bidragit till utvecklingsarbetet på byrån.

Förutom uppdrag inom ordinarie verksamhetsområden kan numera även erbjudas  juridiskt biträde i s k. tvångsmål, vilket är en samlingsbenämning på mål som handläggs i förvaltningsdomstol och rör tvångsåtgärder enligt lagarna LVU, LVM och LPT.