Under senare delen av 2015 kommer det att ske vissa förändringar hos Advokatfirman Söderbaum AB. Dels på kontorssidan, dels när det gäller framtida strategier och inriktning. Mottagningskontoret i Solna läggs ner vid årsskiftet, till förmån för annan kontorslösning. Även på personalsidan kan förändringar komma att ske.