Advokatfirman Söderbaum AB är en advokatbyrå i Uppsala som bedriver verksamhet inom flera centrala rättsområden. Vår målsättning är att erbjuda god tillgänglighet samt bra och långsiktiga klientrelationer.
Vi erbjuder rådgivning per e-post och telefon samt förmedlar rättshjälp och rättsskydd.

Välkommen att kontakta oss på 018 – 153200

VÅRA RÄTTSOMRÅDEN

Avtals- och köprätt

Många juridiska problem och konflikter kan undvikas om en advokat eller jurist konsulteras innan avtal träffas. Biträde vid träffande av de flesta typer av avtal, hjälp i förhandlingar samt juridiskt biträde vid tvist.

Bolagsrätt

Utförande av uppdrag som likvidator, samt biträde i samband med bolagsbildningar och övriga bolagsrättsliga ärenden.

Familjerätt

Biträde i alla förekommande ärenden såsom äktenskapsskillnad, bodelning, vårdnads- och umgängestvister, äktenskapsförord, samboskilsmässa, testamente, faderskap mm.

Fastighetsrätt

Biträde vid köp och försäljning av fast egendom samt i skaderegleringar på grund av fel i fastighet, förhandling i hyresfrågor, störningar i boende, uppsägningar mm och entreprenadjuridik

Kredit-, sak- och obeståndsrätt

Biträde i kredit- och sakrättsliga tvister rörande fordran, bättre rätt till lös egendom mm.

Skadeståndsrätt

Biträde i ärenden rörande rätt till ersättning på grund av försäkringsavtal eller på grund av trafik-, behandlings-, sakskador. (inkl. personskade-, sjukvårds och patienträtt)

Hästjuridik

Biträde i bl.a. tvister rörande köp och försäljning av trav- och ridhästar, skaderegleringar samt övrigt förekommande ärenden.

Övrigt

Biträde i asyl-, tillstånds- och förvarsärenden.

FÖR ALLMÄNNA FRÅGOR