Arbete pågår med att byta ut den gamla hemsidan mot en ny mobilanpassade hemsida. Vi beklagar eventuella driftsstörningar under arbetet.

Att rådfråga advokat tidigt när en tvist är under uppsegling är ett gott råd. Som lekman kan det vara svårt att identifiera ”tvisten” och bedöma hur man ska agera för att konflikten inte skall eskalera på ett onödigt sätt. Om tvisten redan är ett faktum är det viktigt att snabbt hitta en för saken lämplig…

Vi har just nu problem med försändelser som inte kommer fram till oss alls eller i rätt tid. Vi beklagar detta och återkommer med besked så snart fel är avhjälpt. Tills vidare får hänvisa berörda att faxa till oss på nr 018-15 32 01, eller maila till info[at]soderbaumadvokat.se.

Hästjuridik är inte är någon unik vetenskap utan handlar om en praktisk tillämpning av lagar som reglerar köp- och försäljning av lös egendom i form av levande djur. Hästar är individer med skilda egenskaper, fördelar liksom fel och brister. Allt detta är faktorer som har sin juridiska sida och som förr eller senare kan komma…

Året som har gått har på olika sätt inneburit prövningar med hög arbetsbelastning myndigheter i obalans. Tyvärr har detta hämmat utvecklingsarbetet på byrån. Målsättningen under 2017 kunna erbjuda nyanställning av minst en person.

På förekommen anledning finns anledning erinra om att villkoren för rättsskydd skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Förutom att självriskbeloppen kan variera skiljer sig försäkringar när det gäller hur mycket som betalas ur försäkringen och hur bolagen ser på vad som utgör ersättningsgilla kostnader. Det förtjänar att påpekas att rättsskyddsförsäkringen är subsidiär, d v s klienten…

Under senare delen av 2015 kommer det att ske vissa förändringar hos Advokatfirman Söderbaum AB. Dels på kontorssidan, dels när det gäller framtida strategier och inriktning. Mottagningskontoret i Solna läggs ner vid årsskiftet, till förmån för annan kontorslösning. Även på personalsidan kan förändringar komma att ske.

Under sommaren 2015 har Advokatfirman Söderbaum AB genomfört ett byte av IT-utrustning. Detta har skett helt utan störningar och vi är nu väl förberedda att ta itu med höstens alla utmaningar !

Under juni och juli kommer vi som vanligt att vara tillgängliga på telefon för rådgivning eller mötesbokning. Vi passar på tillfället att önska alla en skön och vilsam sommar!

Som tidigare meddelats söker vi personal i samband med en planerad expansionsfas. Vi har fått en del frågor om detta och får meddela att processen av olika skäl kommer att dra ut på tiden.

Page 0 of 41 4