Vi välkomnar Lisa Söderbaum Den 1 augusti 2019 tillträder jur kand Lisa Söderbaum en tjänst…

Advokatfirman Söderbaum AB har glädjen att informera om ett nytt samarbete som har inletts inom…

Vid köp av häst, där både köpare och säljare är privatpersoner, är det av särskild…

Rättsfiguren vid åberopande av köprättsligt fel, återgång av köp samt skadestånd. Köpeavtalet är utgångspunkt för…

Advokatfirman Söderbaum ser Sirius Fotboll som en viktig förening som vi gärna samverkar med. Fotbollsklubben…

Har du återkommande problem med hältor hos travhäst eller ridhäst? Vi hjälper dig att reda…

Tvister på grund av fel i hästar beror på att parterna har olika uppfattningar om…

I livets alla skiften inträffar händelser som påkallar tillämpning av den del av civilrätten som…

Osäker beträffande din rätt vid byggnationer? Välkommen att kontakta oss på 018-153200 så verkar vi…

Det är viktigt att en advokatbyrå hanterar sina klienters uppgifter korrekt och i enlighet med…

Arbete pågår med att byta ut den gamla hemsidan mot en ny mobilanpassade hemsida. Vi…

Att rådfråga advokat tidigt när en tvist är under uppsegling är ett gott råd. Som…

Vi har just nu problem med försändelser som inte kommer fram till oss alls eller…

Hästjuridik är inte är någon unik vetenskap utan handlar om en praktisk tillämpning av lagar…

Året som har gått har på olika sätt inneburit prövningar med hög arbetsbelastning myndigheter i…

På förekommen anledning finns anledning erinra om att villkoren för rättsskydd skiljer sig mellan olika…

Under senare delen av 2015 kommer det att ske vissa förändringar hos Advokatfirman Söderbaum AB….

Under sommaren 2015 har Advokatfirman Söderbaum AB genomfört ett byte av IT-utrustning. Detta har skett…

Under juni och juli kommer vi som vanligt att vara tillgängliga på telefon för rådgivning eller mötesbokning….

Som tidigare meddelats söker vi personal i samband med en planerad expansionsfas. Vi har fått…

Advokatfirman Söderbaum AB söker en biträdande jurist med tillträde hösten 2015 eller enligt överenskommelse. Önskvärda kvalifikationer…

Försäkring är en form av skydd för ett visst ändamål. Grunden för en försäkring är…

Advokatfirman Söderbaum AB is happy to announce its cooperation with the Los Angeles based Amicus…

Året som har gått har varit händelserikt. Tiden har gått fort och vi har  hunnit genomföra flera planerade förändringar….

Advokatfirman Söderbaum AB kommer inom kort att informera om ett kommande internationellt samarbete.

Det är nu klart att organisationen förstärks ytterligare från den 1 november 2014 då Advokatfirman…

Som tidigare meddelats förstärks organisationen från den 1 september 2014 med jur kand Rikard Willerius…

Under juni, juli och augusti är vi som vanligt tillgängliga per telefon. Kontoren är dock…

Från den 1 september 2014 planerar Advokatfirman Söderbaum AB att förstärka organisationen med två jurister….

2014 har Uppsala åter ett lag i Superettan i fotboll. Detta är mycket viktig för…

Våren är på väg och vi börjar all röra oss mer och mer. Kanske åker…

I nr 9 2013 av tidningen Advokaten redogörs för en ny metod där domstolen och…

Under inledningen av det nya året har vi tyvärr haft vissa störningar i eposttrafiken.  Dessa…

Året som har gått har varit händelserikt. Tiden har gått fort och vi har hunnit…

Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan två parter, t ex äkta makar….

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i frågor som rör bygg- och konstruktionsrätt samt…

Oavsett om köpet avser fast eller lös egendom är det viktigt att parterna förvissar sig…

Det är viktigt att i civilrättsliga mål såsom hästtvister noga gå igenom den bevisning som…

När parterna inte är överens om hur man skall lösa sina ekonomiska mellanhavanden och tvist…

Tyvärr händer det ganska ofta att man trots goda intentioner hamnar i tvist. Hästtvister är speciella…

För att kunna avgöra om en häst är behäftad med köprättsligt fel eller ej skall man i…

Vid köp av häst där både köpare och säljare är privatpersoner är det som tidigare…

Den 1 januari 2013 öppnar Advokatfirman Söderbaum AB ett mottagningskontor som är beläget på Storgatan 29…

1 januari 2013 flyttar vi till nya lokaler i Gävle. Det nya mottagningskontoret är beläget…

Det är viktigare än många tror att att välja rätt avtalsformulär, vare man avser att…

Hästjuridik är del av civilrätten som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor mm vid bl. a köp…

Biträdande jurist Advokatfirman Söderbaum AB söker en biträdande jurist med tillträde enligt överenskommelse. Önskvärda kvalifikationer…