– Kontrollera vem säljaren är Förvissa dig om vem det är du gör affär med….

När du köper en bostadsrätt förvärvar du en nyttjanderätt i en fastighet. Fastigheten ägs av…

Att flytta kräver ofta mycket planering. Det är viktigt att tiden mellan försäljning och flytt…

Advokatfirman Söderbaum AB har glädjen att informera om ett nytt samarbete som har inletts inom…

Vid köp av häst, där både köpare och säljare är privatpersoner, är det av särskild…

Rättsfiguren vid åberopande av köprättsligt fel, återgång av köp samt skadestånd. Köpeavtalet är utgångspunkt för…

Har du återkommande problem med hältor hos travhäst eller ridhäst? Vi hjälper dig att reda…

Tvister på grund av fel i hästar beror på att parterna har olika uppfattningar om…

I livets alla skiften inträffar händelser som påkallar tillämpning av den del av civilrätten som…

Osäker beträffande din rätt vid byggnationer? På Advokatfirman Söderbaum har vi stor erfarenhet inom entreprenadjuridik….

Det är viktigt att en advokatbyrå hanterar sina klienters uppgifter korrekt och i enlighet med…

Att rådfråga advokat tidigt när en tvist är under uppsegling är ett gott råd. Som…

Hästjuridik är inte är någon unik vetenskap utan handlar om en praktisk tillämpning av lagar…

På förekommen anledning finns anledning erinra om att villkoren för rättsskydd skiljer sig mellan olika…

Försäkring är en form av skydd för ett visst ändamål. Grunden för en försäkring är…

Det är nu klart att organisationen förstärks ytterligare från den 1 november 2014 då Advokatfirman…

Våren är på väg och vi börjar all röra oss mer och mer. Kanske åker…

I nr 9 2013 av tidningen Advokaten redogörs för en ny metod där domstolen och…

Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan två parter, t ex äkta makar….

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i frågor som rör bygg- och konstruktionsrätt samt…

Oavsett om köpet avser fast eller lös egendom är det viktigt att parterna förvissar sig…

Det är viktigt att i civilrättsliga mål såsom hästtvister noga gå igenom den bevisning som…

När parterna inte är överens om hur man skall lösa sina ekonomiska mellanhavanden och tvist…

Tyvärr händer det ganska ofta att man trots goda intentioner hamnar i tvist. Hästtvister är speciella…

För att kunna avgöra om en häst är behäftad med köprättsligt fel eller ej skall man i…

Det är viktigare än många tror att att välja rätt avtalsformulär, vare man avser att…

Hästjuridik är del av civilrätten som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor mm vid bl. a köp…