Försäkring är en form av skydd för ett visst ändamål. Grunden för en försäkring är att sprida risken mellan ett tillräckligt stort antal individer och att man därigenom gemensamt kan täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av.

Vid skada eller tvist som skall prövas av domstol eller på annat sätt kräver juridisk bedömning bör jurist konsulteras som får bedöma vad slags anmälan som skall göras till försäkringsbolag.

Exempel på privata försäkringar är villaförsäkring, hemförsäkring, fritidshusförsäkring, bostadsrättsförsäkring, bilförsäkring, båtförsäkring, djurförsäkring, livförsäkring, reseförsäkring, sjukvårdsförsäkring, barnförsäkring, olycksfallsförsäkring. I flera av dessa ingår rättsskydd.

Exempel på företagsförsäkringar är ansvar, stillestånd, rättsskydd.

Relaterade artiklar
Kostnadsskydd i tvistemål

Välkommen att ställa din fråga om försäkringar!

KONTAKTA OSS