Det är viktigt att en advokatbyrå hanterar sina klienters uppgifter korrekt och i enlighet med den nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på advokatbyrån och de rättigheter som en klient har, bl a att kunna begära information om behandlingen av personuppgifter.

Advokatfirman Söderbaum AB följer den vägledning för tillämpningen av GDPR som framgår av Sveriges Advokatsamfunds Cirkulär nr 6/2018.

Ovanstående innebär i praktiken att inga onödiga personuppgifter sparas och att en klient alltid har rätt att få del av sådana uppgifter.

KONTAKTA OSS