Året som har gått har på olika sätt inneburit prövningar med hög arbetsbelastning myndigheter i obalans. Tyvärr har detta hämmat utvecklingsarbetet på byrån. Målsättningen under 2017 kunna erbjuda nyanställning av minst en person.