Avtals- och köprätt

Ofta ingår vi avtal inom olika rättsområden utan att närmare begrunda vilka konsekvenser som detta för med sig. Ett gott råd kan vara att rådfråga en advokat innan avtal träffas eller när man befarar problem på grund innehållet i ett redan träffat avtal.

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde vid träffande av de flesta typer av avtal, hjälp i förhandlingar samt juridiskt biträde vid tvist.

Ett specialområde utgör det som allmänt brukar benämnas Hästjuridik, d v s de olika juridiska frågeställningar och aspekter som kan aktualiseras vid köp och försäljning av trav- och ridhästar mm.

Varor

Läs mer

Tjänster

Läs mer

Avtal

Läs mer

Bostadsrätt

Läs mer

Hästar

Läs mer

Fordon

Läs mer

Välkommen att ställa din fråga!

KONTAKTA OSS