Avtal

Efter att avtal har upprättats kan det uppstå tvist avseende avtalets giltighet eller meningsskiljaktigheter hur avtalsinnehållet ska tolkas.

Avtal kan både vara muntliga och skriftliga och se olika ut beroende på vad saken gäller. Vissa rättsförhållanden omfattas av tvingande lagstiftning (se t.ex. vissa arbetsrättsliga eller konsumenträttsliga bestämmelser) och kan därför inte frångås genom avtal. I vissa avtalsförhållanden kräver lagen att angivna formkrav är uppfyllda för att avtalet ska äga giltighet.

Avtalstvister löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Ibland behöver dock domstol eller skiljemän pröva tvisten.

Vi på Advokatfirman Söderbaum har lång erfarenhet av tvistelösning och är behjälpliga i frågor rörande granskning, tolkning och tillämpning av avtal. I förekommande fall är vi även behjälpliga vid upprättande av avtal.  

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS