Bostadsrätt

Bostadsrätt är en rätt att nyttja en lägenhet i en bostadsrättsförening. Som köpare förvärvar du en rätt att nyttja en andel i fastighet som ägs av föreningen. Bostadsrätter behandlas inte som fast egendom utan som lösöre. Köp- och försäljning av bostadsrätt regleras i bl.a. köplagen (1990:931). 

Liksom vid fel i fastighet är det i princip endast dolt fel som kan göras gällande mot säljare. För att kunna åberopa fel krävs i regel att reklamation skett inom skälig tid från felets upptäckt. Vad som anses vara skälig tid kan variera från fall till fall, där även säljarens agerande kan ha betydelse.  

Fel i bostadsrätt kan göras gällande två år från kontraktsdagen. Denna preskriptionsfrist hindrar dock inte köparen att åberopa fel om säljarens handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, se köplagen § 33.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS