Fordon

Vi köp av fordon finns det flera saker man som köpare behöver tänka på, speciellt när säljaren är en privatperson eller där näringsidkaren är okänd. 

Äldre fordon har ofta varit föremål för ägande i flera tidigare led varför man som privatperson måste förvissa sig om att den som utger sig för att äga fordonet kan visa detta. Lagen om godtrosförvärv är tillämplig på fordon och innebär i korthet att rättmätig ägare kan väcka talan om bättre rätt mot köpare som har förvärvat fordon från säljare som inte ägt rätt att förfoga över fordonet. Köpares undersökningsplikt är vittgående och förutsättningarna för s.k. exstinktivt godtrosförvärv är begränsade.

För att inte riskera att förlora rätten till ett förvärvat fordon är det viktigt att man som köpare noga kontrollerar att säljaren är rättmätig ägare till fordonet samt även kontrollerar tidigare ägare så att ingen har av dem har förvärvat bilen på ett orättmätigt sätt. Observera att det inte räcker med att enbart kontrollera transportstyrelsen ägarregister utan att det i princip krävs att man går tillbaka i ägarekedjan och kontrollerar att fordonet är betalt fram till sist regisserad näringsidkare.

Advokatfirman Söderbaum AB hjälper dig i köp- och avtalsrättsliga tvister. Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS