Hästar

Juridiskt betecknas hästar och andra djur som lösöre. Vid affär mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. Köper du en häst i egenskap av privatperson av en näringsidkare är istället konsumentköplagen tillämplig.

Vi på Advokatfirman Söderbaum tillvaratar din rätt oavsett om du är köpare eller säljare av häst och behöver juridisk hjälp i tvist. Advokatfirman har lång erfarenhet av hästtvister av olika slag och samarbetar med en veterinär som är specialist inom hästens medicinska och kirurgiska sjukdomar. Att kunna erbjuda snabba veterinärmedicinska bedömningar och utlåtanden är i regel förutsättningen för ett bra resultat. 

Tvister kan röra fel i häst, oklarheter avseende avtalstolkning, frågor om skadestånd och prisnedsättning samt rättsfrågor t ex vid internationella köp etc.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Se även HÄSTJURIDIK

KONTAKTA OSS