Varor

Köp och försäljning av vara mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare regleras i
köplagen (1990:931).  Detsamma gäller när en näringsidkares köper en vara från en
privatperson.  Köp och försäljning mellan privatperson och näringsidkare regleras däremot
inte i köplagen utan i konsumentköplagen (1990–932). Konsumentköplagen innehåller
tvingade regler och kan inte avtalas bort. Köplagen är dispositiv och kan avtalas bort.

Konsumentköplagen är anpassad med utgångspunkt att privatpersoner i förhållande till
företag har en svagare ställning, och därav förtjänar ett mer omfattande skydd i form av
tvingande lagstiftning. Syftet är att med tvingande lagstiftning ge konsumenter ett
minimiskydd i samband med företagna rättshandlingar gentemot företag.

Om du upptäcker fel i förvärvad vara är det viktigt att Du så snart som möjligt framställer en
reklamation till säljaren, för att inte förlora rätten att göra felet gällande rättsligt.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS