Vi välkomnar Lisa Söderbaum Den 1 augusti 2019 tillträder jur kand Lisa Söderbaum en tjänst som biträdande jurist hos Advokatfirman Söderbaum AB. Under senare delen av sina juridikstudier vid Uppsala Universitet har Lisa Söderbaum regelbundet praktiserat vid advokatbyrån och kommer inledningsvis att vara verksam inom samtliga av byråns verksamhetsområden. En mer utförlig presentation av Lisa…

Rättsfiguren vid åberopande av köprättsligt fel, återgång av köp samt skadestånd. Köpeavtalet är utgångspunkt för bedömning av om köprättsligt fel föreligger och en förutsättning vid denna bedömning är att felet är väsentligt. Vid affär mellan privatpersoner är köplagen tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna och mellan näringsidkare och konsument konsumentköplagen. Åberopande av fel förutsätter reklamation där…

Advokatfirman Söderbaum ser Sirius Fotboll som en viktig förening som vi gärna samverkar med. Fotbollsklubben är etablerad, seriös och arbetar med långsiktiga mål vilket känns rätt för oss i vår egen verksamhet Vi tror att idrott är rätt för oss alla. Så att stödja en etablerad idrottsförening känns fint och rätt för oss i vår…

Det är viktigt att en advokatbyrå hanterar sina klienters uppgifter korrekt och i enlighet med den nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på advokatbyrån och de rättigheter som en klient har, bl a att kunna begära information om behandlingen av…

Arbete pågår med att byta ut den gamla hemsidan mot en ny mobilanpassade hemsida. Vi beklagar eventuella driftsstörningar under arbetet.

Att rådfråga advokat tidigt när en tvist är under uppsegling är ett gott råd. Som lekman kan det vara svårt att identifiera ”tvisten” och bedöma hur man ska agera för att konflikten inte skall eskalera på ett onödigt sätt. Om tvisten redan är ett faktum är det viktigt att snabbt hitta en för saken lämplig…

Året som har gått har på olika sätt inneburit prövningar med hög arbetsbelastning myndigheter i obalans. Tyvärr har detta hämmat utvecklingsarbetet på byrån. Målsättningen under 2017 kunna erbjuda nyanställning av minst en person.

Advokatfirman Söderbaum AB söker en biträdande jurist med tillträde hösten 2015 eller enligt överenskommelse. Önskvärda kvalifikationer är juristexamen samt några års erfarenhet från arbete på advokatbyrå eller motsvarande. För att trivas med arbetet bör Du vara ”självgående”, gärna med viss processerfarenhet samt vilja och förmåga att aktivt deltaga i det viktiga utvecklingsarbetet på byrån. För rätt person…