Vi har just nu problem med försändelser som inte kommer fram till oss alls eller i rätt tid. Vi beklagar detta och återkommer med besked så snart fel är avhjälpt. Tills vidare får hänvisa berörda att faxa till oss på nr 018-15 32 01, eller maila till info[at]soderbaumadvokat.se.

På förekommen anledning finns anledning erinra om att villkoren för rättsskydd skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Förutom att självriskbeloppen kan variera skiljer sig försäkringar när det gäller hur mycket som betalas ur försäkringen och hur bolagen ser på vad som utgör ersättningsgilla kostnader. Det förtjänar att påpekas att rättsskyddsförsäkringen är subsidiär, d v s klienten…

Under senare delen av 2015 kommer det att ske vissa förändringar hos Advokatfirman Söderbaum AB. Dels på kontorssidan, dels när det gäller framtida strategier och inriktning. Mottagningskontoret i Solna läggs ner vid årsskiftet, till förmån för annan kontorslösning. Även på personalsidan kan förändringar komma att ske.

Under sommaren 2015 har Advokatfirman Söderbaum AB genomfört ett byte av IT-utrustning. Detta har skett helt utan störningar och vi är nu väl förberedda att ta itu med höstens alla utmaningar !

Under juni och juli kommer vi som vanligt att vara tillgängliga på telefon för rådgivning eller mötesbokning. Vi passar på tillfället att önska alla en skön och vilsam sommar!

Som tidigare meddelats söker vi personal i samband med en planerad expansionsfas. Vi har fått en del frågor om detta och får meddela att processen av olika skäl kommer att dra ut på tiden.

Försäkring är en form av skydd för ett visst ändamål. Grunden för en försäkring är att sprida risken mellan ett tillräckligt stort antal individer och att man därigenom gemensamt kan täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av. Vid skada eller tvist som skall prövas av domstol eller på annat sätt kräver juridisk…

Advokatfirman Söderbaum AB is happy to announce its cooperation with the Los Angeles based Amicus LA Consulting. Amicus LA Consulting is a US Consulting Company in Los Angeles, specializing in helping Swedish and international clients with various assignments in Los Angeles and in the US. Services provided include: Company formations, visa applications, notary services etc……

Året som har gått har varit händelserikt. Tiden har gått fort och vi har  hunnit genomföra flera planerade förändringar. Målsättningen inför 2015 är att fortsätta på den inslagna linjen och utveckla verksamheten.

Advokatfirman Söderbaum AB kommer inom kort att informera om ett kommande internationellt samarbete.

Page 0 of 31 3