Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i familjerättsliga angelägenheter samt vid tvist och i rättegång när detta är nödvändigt.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.