Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i familjerättsliga angelägenheter samt vid tvist och i rättegång när detta är nödvändigt.

Exempel på områden inom vilka juridiskt biträde erbjudes är ärenden rörande; testamenten, äktenskapsförord, arv, gåvor, samboavtal, äktenskapsskillnad, samboskilsmässa, bodelning, vårdnad, umgänge, barns boenden, faderskap mm.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Testamente

Läs mer

Äktenskapsförord

Läs mer

Arv & Gåva

Läs mer

Samboavtal

Läs mer

Äktenskapsskillnad

Läs mer

Samboskilsmässa

Läs mer

Bodelning

Läs mer

Vårdnad, umgänge, barns boende

Läs mer

Faderskap

Läs mer