Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i familjerättsliga angelägenheter samt vid tvist och i rättegång när detta är nödvändigt.

Exempel på områden inom vilka juridiskt biträde erbjudes är ärenden rörande; testamenten, äktenskapsförord, arv, gåvor, samboavtal, äktenskapsskillnad, samboskilsmässa, bodelning, vårdnad, umgänge, barns boenden, faderskap mm.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Testamente

Läs mer

Äktenskapsförord

Läs mer

Arv & Gåva

Läs mer

Samboavtal

Läs mer

Äktenskapsskillnad

Läs mer

Samboskilsmässa

Läs mer

Bodelning

Läs mer

Vårdnad, umgänge, barns boende

Läs mer

Faderskap

Läs mer

Välkommen att ställa din fråga!

KONTAKTA OSS