Arv

När någon avlider ska dennes egendom fördelas mellan arvingarna. Fördelningen sker i Sverige enligt Ärvdabalken och ett eventuellt testamente. Laglottinnebär att bröstarvinge inte kan göras helt arvlös genom testamente.

Regler om arv finns i ärvdabalken.

Gåva

Gåva eller donation är något som en person, donator, överlåter till någon annans ägo utan att ta betalt eller kräva en ersättning.

I juridiken är en gåva ur givarens synvinkel gods som överlämnas utan vederlag. Ur mottagarens synvinkel är gåvan ett förvärv. En gåva är en benefik rättshand-ling, till skillnad från onerösa rättshandlingar.

Sedan 1 januari 2005 är gåvor ej längre belagda med gåvoskatt i Sverige.

Gåvor till bröstarvingar anses som förskott på arv, om ej annat anges i gåvobrevet.

Regler om gåva finns i gåvolagen.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.