Bodelning

Vid en skilsmässa ska normalt en bodelning göras. Bodelning innebär att man bestämmer hur makarnas egendom ska delas upp mellan dem. Om parterna inte kommer överens om bodelningen kan båda eller en av dem ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses.

Bodelningsförrättare kan också utses när ett samboförhållande upphör och vid dödsfall när den avlidne var gift eller sambo.

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken och sambolagen.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.