Faderskap

Socialnämnden har enligt föräldrabalken skyldighet att fastställa faderskap till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. En förutsättning för socialnämndens utredningsskyldighet är att barnet har hemvist i Sverige.

Faderskapet kan fastställas antingen genom dom eller mannens skriftliga bekräftelse. När faderskapet har fastställts, innebär detta att barnet fårumgängesrätt med sin far, rätt till underhåll, rätt att bära sin faders efternamn och rätt att ärva. Ett fastställt faderskap innebär också att fadern kan bli vårdnadshavare för barnet och att han är arvsberättigad om barnet skulle avlida före honom.

Regler om faderskap finns i föräldrabalken.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.