Samboavtal

Sambolagen reglerar rättsförhållandet mellan två personer som sammanbor  utan att vara gifta. I princip gäller att det som sambor förvärvar gemensamt under samboskapet skall delas lika vid en separation, om annat ej är föreskrivet.

Ett sätt att åstadkomma annan delningsprincip kan vara att upprätta ett samboavtal som reglerar hur egendomen skall fördelas vid separation.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.