Fastighetsrätt-och hyresrätt

Fastighetsrätt är den delen av civilrätten som reglerar ägande av fastigheter. Regler härom finns i jordabalken (1970:994).

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde vid köp och försäljning av fastighet.
Vi erbjuder även hjälp vid reglering av skador eller fel i fastighet, t e x problem i samband med s k fuskbyggen.
Vidare, erbjuder vi juridiskt biträde vid förhandling i hyres- och arrendefrågor, störningar i boende, uppsägningar e t c.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.