Fastighetsrätt-och hyresrätt

Fastighetsrätt är den delen av civilrätten som reglerar ägande av fastigheter. Regler härom finns i jordabalken (1970:994).

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde vid köp och försäljning av fastighet samt entreprenadjuridik. Osäker beträffande din rätt vid byggnation? Vår entreprenadjurist hjälper till med de byggfrågor som ni har.

Vi erbjuder även hjälp vid reglering av skador eller fel i fastighet, t e x problem i samband med s k fuskbyggen.
Vidare, erbjuder vi juridiskt biträde vid förhandling i hyres- och arrendefrågor, störningar i boende, uppsägningar e t c.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Välkommen att ställa din fråga!

KONTAKTA OSS