Fastighetsrätt – och hyresrätt

Fastighetsrätt är den delen av civilrätten som reglerar ägande av fastigheter. Regler härom finns i jordabalken (1970:994).

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde vid köp och försäljning av fastighet samt entreprenadjuridik i bl.a. Uppsala, Stockholm och Sundsvall. Osäker beträffande din rätt vid byggnation? Vår entreprenadjurist hjälper till med de byggfrågor som ni har.

Vi erbjuder även hjälp vid reglering av skador eller fel i fastighet, t.ex. problem i samband med s.k. fuskbyggen. Vidare, erbjuder vi juridiskt biträde vid förhandling i hyres- och arrendefrågor, störningar i boende, uppsägningar etc.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Fastighet

Läs mer

Bostadsrätt

Läs mer

Övriga Nyttjanderätter

Läs mer

Dolt Fel

Läs mer

Fuskbygge

Läs mer

Parternas ansvar

Läs mer

Entreprenadjuridik

Läs mer

Speciell Fastighetsrätt

Läs mer

Välkommen att ställa din fråga!

KONTAKTA OSS