Hyra

Hyra är upplåtelse av hus eller delar av hus mot ersättning. Stor del av den rättsliga regleringen avseende hyra finns i 12 kapitlet jordabalken (den s.k. hyreslagen). Här finns regler om hyra, hyresavtal, hyrestid, uppsägning, förbättring och ändringsförbättringar, hyresvärdens informationsskyldighet, hyresöverlåtelse, andrahandsuthyrning m.m. Vi erbjuder juridisk hjälp vid förhandlingar om avtal, upprättande och uppsägningar av avtal samt övriga tvister med anledning av hyra, såväl i hyresnämnd som i allmän domstol.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS