Det är viktigt att i civilrättsliga mål såsom hästtvister noga gå igenom den bevisning som skall åberopas. Det rör sig i hästmål ofta om komplicerade veterinära bedömningar där olika sakkunniga kan ha gjort olika bedömningar. Som i andra rättsliga sammanhang handlar det om att för domstolen presentera ett så bra och övertygande underlag att man för domstolen kan göra sannolikt att det förhåller sig på det ena eller andra sättet.

Bevisbördans placering skiljer sig från fall till fall beroende på omständigheterna  och vilken lagstiftning som är tillämplig i det enskilda fallet. Inte sällan är detta en bedömningsfråga och man får som ombud då argumentera med alternativa grunder.

Det är viktigt att en stämningsansökan är genomarbetad och bevisningen noga övervägd innan handlingar inges till domstol. Detta underlättar den fortsatta handläggningen och skapar förutsättningar för ett bra slutresultat. Samtidigt, är det viktigt att mål rörande levande djur handläggs skyndsamt med hänsyn till att djuret kontinuerligt kostar pengar och ej kan användas för avsett ändamål.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Alltid kostnadsfri rådgivning per e-post och telefon.

Relaterade artiklar
Vad är hästjuridik
Köprättsligt fel
Köpeavtal – att välja rätt avtalsformulär
Fem tips vid köp av häst
Resursförstärkning inom hästjuridik

Välkommen att ställa din fråga om juridiken kring köp av häst!

KONTAKTA OSS