Hästjuridik är inte är någon unik vetenskap utan handlar om en praktisk tillämpning av lagar som reglerar köp- och försäljning av lös egendom i form av levande djur. Hästar är individer med skilda egenskaper, fördelar liksom fel och brister. Allt detta är faktorer som har sin juridiska sida och som förr eller senare kan komma att bedömas juridiskt. Ofta är det rent veterinära frågor som skall bedömas. Inför en affär är det därför viktigt att det görs en ordentlig besiktning som kan utgöra referensunderlag om det senare visar sig att hästen anses vara behäftad med fel.

Inför en affär är det är viktigt att ha klart för sig vilka lagregler som är tillämpliga samt att vara noggrann vid val av avtalsformulär. Avtalet skall vara utformat på ett tydligt och juridiskt korrekt sätt för undvikande av tolkningsproblem. Avtalet skall passa för den affär man avser att genomföra.

Advokatfirman Söderbaum AB är behjälpliga vid juridiska frågeställningar i samband med hästaffärer samt erbjuder juridiskt biträde i tvister och vid förhandlingar. Rådfrågning är inledningsfri kostnadsfri.

För kontakt ring 018-15 32 00 eller maila på info[at]soderbaumadvokat.se.
 

Relaterade artiklar
Köprättsligt fel
Köparens undersökningsplikt vid köp av häst
Köpeavtal – att välja rätt avtalsformulär
Välkommen att ställa din fråga om hästjuridik!

KONTAKTA OSS