Reklamation

Om man upptäcker fel i förvärvad häst är det viktigt att så snart som möjligt framställa en reklamation till säljaren för att inte förlora rätten att göra felet gällande rättsligt. Reklamation bör vara skriftlig och så tydlig som möjlig, ange vad felet består i samt vilken åtgärd man som köpare önskar att säljaren skall vidtaga. Beroende av vilken typ av köp det rör sig om kan yrkanden och åtgärder skilja sig åt.

Det man vanligen yrkar vid köprättsligt fel gällande häst är att säljaren vid återbekommande av häst återbetalar köpeskillingen, prisavdrag samt skadestånd. Om man är osäker på exakt diagnos eller prognos för hästen är det viktigt att ändå göra en s.k. neutral reklamation som senare får kompletteras efter undersökning och bedömning hos veterinär. För att ett fel skall kunna åberopas mot säljare krävs i regel att felet är väsentligt i förhållande till det i avtalet angivna användningsändamålet.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS