Tyvärr händer det ganska ofta att man trots goda intentioner hamnar i tvist. Hästtvister är speciella i det avseendet att parternas oenighet riskerar att gå ut över tvisteföremålet,  d v s hästen, som riskerar att försämras i olika avseenden och dessutom kontinuerligt kostar pengar.

Oavsett om man som köpare eller säljare hamnar i tvist kan det vara svårt att som lekman göra en korrekt bedömning av rätts- och bevisläge samt hur man skall hantera alla praktiska momenten i en process varför kontakt med en advokat rekommenderas så snart man anar att en tvist är under uppsegling.

Flertalet av alla hästtvister avgörs genom förlikning, d v s att köpare och säljare enas om att bilägga tvisten genom någon form av omförhandling av ursprungliga avtalsvillkor. En förlikning har många fördelar men ställer en del krav på parterna som måste vara beredda att på att ”ge och ta” för att bli av med tvisten.

Domstolar har till uppgift att försöka medla i hästtvister. För att så skall kunna ske krävs att det inges en stämningsansökan till domstol med begäran om att domstolen skall handlägga tvisten.

Kostnadsrisker och hänsyn till hästen framhålls ofta som argument för att förlikning bör eftersträvas i hästmål.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Alltid kostnadsfri rådgivning per e-post och telefon.

Relaterade artiklar
Vad är hästjuridik
Köprättsligt fel
Köpeavtal – att välja rätt avtalsformulär
Fem tips vid köp av häst

Välkommen att ställa din fråga om hästtvister!

KONTAKTA OSS