Övrigt

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och biträde i övriga juridiska- och ekonomiska angelägenheter, samt åtager sig offentliga förordnanden i förvaltningsrättsliga och i övrigt förekommande ärenden.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Välkommen att ställa din fråga!

KONTAKTA OSS