Örjan Söderbaum

Advokat. Jur. kand. Uppsala Universitet
Byråns grundare. Arbetat som advokat sedan 2002. Dessförinnan arbetat på bl a finansbolag och med egen verksamhet.

Specialistkompetens: Tvistelösning, avtals- och köprätt, allmän affärsjuridik, humanjuridik.

Språk: Svenska, engelska.

Thomas Gelhaar

Samarbetande extern konsult
Jur. kand. Stockholms Universitet

Lisa Söderbaum

Biträdande jurist
Jur. kand. Uppsala Universitet