Örjan Söderbaum

Advokat. Jur. kand. Uppsala Universitet
Byråns grundare. Arbetat som advokat sedan 2002. Dessförinnan arbetat på bl a finansbolag och med egen verksamhet.

Specialistkompetens: Tvistelösning, fastighetsrätt, avtals- och köprätt, allmän affärsjuridik och humanjuridik.

Språk: svenska, engelska.

Thomas Gelhaar

Samarbetande extern konsult
Jur. kand. Stockholms Universitet

Språk: svenska, engelska

Lisa Söderbaum

Biträdande jurist
Jur. kand. Uppsala Universitet

Tar emot uppdrag som målsägandebiträde.

Språk: svenska, engelska