Vi välkomnar Lisa Söderbaum

Den 1 augusti 2019 tillträder jur kand Lisa Söderbaum en tjänst som biträdande jurist hos Advokatfirman Söderbaum AB.

Under senare delen av sina juridikstudier vid Uppsala Universitet har Lisa Söderbaum regelbundet praktiserat vid advokatbyrån och kommer inledningsvis att vara verksam inom samtliga av byråns verksamhetsområden.

En mer utförlig presentation av Lisa följer inom kort.