Skadeståndsrätt

En förutsättning för rätt till skadestånd är att någon genom vårdslöshet eller oaktsamhet har vållat en skada. Man skiljer mellan obligatoriskt och utomobligatoriskt skadestånd.

I vissa fall är föreskrivet ett s k strikt ansvar, vilket innebär att ersättningsskyldighet uppstår alldeles oavsett om någon bär en direkt skuld till det inträffade, han eller hon är ändå den som är ansvarig. Exempel på detta är olika typer av farlig verksamhet samt ansvar att hålla uppsikt över ett djur.

Se även avtals- och köprätt samt hästjuridik.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Vad är skadestånd?

Läs mer

Olika typer av skadeersättningar

Läs mer

Beräkning av skadestånd?

Läs mer

Välkommen att ställa din fråga!

KONTAKTA OSS