Vårdnadstvister, umgängestvister och boendetvister En vårdnadstvist uppstår när föräldrar/vårdnadshavare inte kan enas om hur vårdnaden om deras barn skall utövas efter en separation eller skilsmässa.    För att barnet ska ha en god och nära relation till båda sina föräldrar är gemensam vårdnad  i regel bäst för barnet. Ibland krävs dock professionell hjälp när kommunikationen…