Att investera i en bostadsrätt är inte detsamma som att köpa en villa eller en tomt. I stället för att äga en fysisk del av marken, förvärvar du en nyttjanderätt inom en fastighet som tillhör bostadsrättsföreningen. Den betalning du gör speglar ditt ägande i föreningens samlade tillgångar och skulder. Bostadsrätter ses inte som fasta tillgångar…

Det är nu klart att organisationen förstärks ytterligare från den 1 november 2014 då Advokatfirman Söderbaum AB inleder ett officiellt samarbete med affärsjuristen Thomas Gelhaar Stockholm. Thomas kommer att förstärka organisationen som rådgivare samt inom området processrätt. Thomas har en bakgrund som bolagsjurist på inkasso- och finansbolag samt från flera års arbete på bank och…