I livets alla skiften inträffar händelser som påkallar tillämpning av den del av civilrätten som kallas för familjerätt. Framtida problem kan undvikas genom att träffa avtal som reglerar oförutsedda händelser på grund av t ex skilsmässa, oenighet om vårdnad och umgänge för barn, dödsfall mm. Vad det än gäller, kan du med förtroende vända dig…