Fastighetsrätt: branschregler/byggnormer Branschorganisationer har tagit fram regler, normer och motsvarande riktlinjer som följer de tvingande regler som Boverket har uppställt och ger uttryck för vad som anses vara fackmannamässigt.   Huvudregeln är att en köpare kan förvänta sig att en byggnad är uppförd enligt den byggnorm som gällde vid tiden för uppförandet. Att en konstruktion…