Det är viktigt att en advokatbyrå hanterar sina klienters uppgifter korrekt och i enlighet med den nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på advokatbyrån och de rättigheter som en klient har, bl a att kunna begära information om behandlingen av…