Vårdnadstvister, umgängestvister och boendetvister En vårdnadstvist uppstår när föräldrar/vårdnadshavare inte kan enas om hur vårdnaden om deras barn skall utövas efter en separation eller skilsmässa.    För att barnet ska ha en god och nära relation till båda sina föräldrar är gemensam vårdnad  i regel bäst för barnet. Ibland krävs dock professionell hjälp när kommunikationen…

I livets alla skiften inträffar händelser som påkallar tillämpning av den del av civilrätten som kallas för familjerätt. Framtida problem kan undvikas genom att träffa avtal som reglerar oförutsedda händelser på grund av t ex skilsmässa, oenighet om vårdnad och umgänge för barn, dödsfall mm. Vad det än gäller, kan du med förtroende vända dig…