Som tidigare meddelats söker vi personal i samband med en planerad expansionsfas. Vi har fått en del frågor om detta och får meddela att processen av olika skäl kommer att dra ut på tiden.