Året som har gått har varit händelserikt. Tiden har gått fort och vi har  hunnit genomföra flera planerade förändringar.

Målsättningen inför 2015 är att fortsätta på den inslagna linjen och utveckla verksamheten.