Året som har gått har varit händelserikt. Tiden har gått fort och vi har hunnit genomföra flera planerade förändringar under året.

Målsättningen inför 2014 är att fortsätta på den inslagna linjen men att försöka göra allt lite bättre.

Jag vill passa på tillfället att tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit till den positiva utvecklingen en riktig God Jul och ett Gott Nytt År.