VÅR VERKSAMHET

Avtals- och köprätt

Många juridiska problem och konflikter kan undvikas om en advokat eller jurist konsulteras innan avtal träffas

Bolagsrätt

Utförande av uppdrag som likvidator, samt biträde i samband med bolagsbildningar och övriga bolagsrättsliga ärenden.

Familjerätt

Biträde i alla förekommande ärenden såsom äktenskapsskillnader, bodelningar, vårdnads- och umgängestvister, mm.

Fastighetsrätt

Biträde vid köp och försäljning av fast egendom samt i skaderegleringar på grund av fel i fastighet, förhandling i hyresfrågor, störningar i boende, förhandling i hyresfrågor, uppsägningar mm.

Kredit-, sak- och obeståndsrätt

Biträde i kredit- och sakrättsliga tvister rörande fordran, bättre rätt till lös egendom mm.

Skadeståndsrätt

Biträde i ärenden rörande rätt till ersättning på grund av försäkringsavtal eller på grund av trafik-, behandlings-, sakskador. (inkl. personskade-, sjukvårds och patienträtt)

Hästjuridik

Biträde i bl.a. tvister rörande köp och försäljning av trav- och ridhästar, skaderegleringar samt övrigt förekommande ärenden.

Övrigt

Biträde i asyl-, tillstånds- och förvarsärenden.

Rättshjälp och rättsskydd förmedlas.

Välkommen för kostnadsfri konsultation per e-post eller telefon.
Advokat Örjan Söderbaum, ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

KONTAKTA OSS