I nr 9 2013 av tidningen Advokaten redogörs för en ny metod där domstolen och familjerätten har ett tätare samarbete och flyttar fokus i vårdnadstvister från konflikt till långsiktig lösning.

Nytänkandet välkomnas av oss alla som arbetar med vårdnadstvister och ser det stora värdet i att  hitta samförståndslösningar där parterna kan gå vidare med sina liv med barnens bästa för ögonen. För att läsa hela artikeln följ nedanstående länk.

Ny barnvänlig modell för vårdnadstvister

 

Välkommen att ställa din fråga om vårdnadstvister!

KONTAKTA OSS