Äktenskapsskillnad

Om du vill skilja dig ska du vända dig till tingsrätten. Tingsrätten kan även besluta i andra frågor som uppkommer i samband med skilsmässa, till exempel frågor som rör vårdnad om barn och barns boende och rätt till umgänge. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Regler om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.