Samboskilsmässa

Separation mellan sambos regleras i sambolagen. Den gemensamma egendomen kan, om någon av samborna begär detta, fördelas mellan parterna genom bodelning. Sådan begäran måste ske inom ett år efter det att samboförhållandet upphört. Bodelningen omfattar s.k. samboegendom och ska fördelas mellan parterna. Samboegendom utgörs av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Det är avsikten vid förvärvet som är avgörande för om egendomen ska anses som samboegendom eller inte. Egendom som givits i gåva, ärvts eller erhållits genom testamente med villkoret att gåvan ska vara enskild egendom utgör inte samboegendom och ska således inte ingå i bodelningen. Viss egendom kan falla inom samäganderättslagens regler (t.ex. bilar, båtar, bankmedel) och ska inte heller ingå i en bodelning.

Är Ni inte överens om bodelningen rekommenderar vi att Ni anlitar ett var sitt juridiskt ombud som kan medla fram en lösning. Är Ni fortfarande inte överens finns alternativet att kontakta tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS