Vårdnad, umgänge, barns boende

I frågor om vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar beslutar domstol i de fall föräldrarna inte kan enas.

Innan frågorna hamnar inför domstolen kan ni som föräldrar utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid kommunen (familjerätten). Det är samtal där föräldrarna under sakkunnig ledning får hjälp att enas, och målet är en lösning i samförstånd. Kommunen kan också erbjuda familjerådgivning. Om det ligger i barnets intresse kan domstolen – när frågorna kommit inför den – besluta om samarbetssamtal.

Regler om vårdnad, umgänge och barns boende finns i föräldrabalken.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.