Entreprenadjuridik

Advokatfirman Söderbaum företräder både beställare, entreprenörer och tekniska konsulter i entreprenadrättsliga frågor och tvister.

Det finns flera olika entreprenader (utförandeentreprenad, totalentreprenad, underentreprenad m.m.) med skilda regelverk där det kan uppstå tvister.

Den rättsliga regleringen mellan näringsidkare består till största del av Byggandets Kontraktskommittés (BKK) branschgemensamma standardavtal t.ex. AB 04, ABT 06 och ABK 09. Därutöver finns det tvingade konsumentlagstiftning och standardavtal som gäller när privatpersoner anlitar entreprenad, t.ex. Hantverkarformuläret 09 och ABS 09.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS