Åtgärder före hästköp

Köp föregås i regel av annonsering, visning, undersökning och besiktning. Säljare och köpares olika ageranden i samband med detta har betydelse för köpares möjlighet att senare åberopa köprättsligt fel i häst. Säljare har upplysningsplikt och är skyldig att lämna fullständiga upplysningar om hästen. Köparen har undersökningsplikt som kan påverkas av lämnade uppgifter och utfästelser från säljare. Vad som framkommer i besiktningsutlåtande och i övrigt kan också påverka köpares undersökningsplikt.

Annonsen är en första upplysning om hästens egenskaper och kan innehålla uppgifter om vad en köpare kan förvänta sig av hästköpet. Det åligger en köpare att förvissa sig om hästens skick och att hästen fungerar med köparen som ryttare. I regel sker en veterinärbesiktning inför köp och beroende på utfallet av sådan besiktning upprättas ett köpekontrakt. Det är viktigt att köpekontraktet blir så tydligt som möjligt och att inga oklarheter råder som senare kan medföra tolkningsproblem.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS